Anonimizirani rezultati se pohranjuju i koriste u znanstveno-istraživačke i stručne svrhe.

UVJETI KORIŠTENJA

Broj registriranih korisnika portala: 232

Ličnost

Big Five Aspect Scales
Velikih 5 dimenzija ličnosti (10 faktora)

Multidimensional Perfectionism Scale
Višedimenzionalna skala perfekcionizma

Otpornost

Brief Resilience Scale
Kratka skala otpornosti

Mentalno zdravlje

Mental health self-assessment
Upitnik samo-procjene teškoća mentalnog zdravlja

Prevencija suicida

https://odaberi-zivot.com/

Savjest

Conscious Feedback Field Scope Mapping
Mapiranje Polja Svjesne Povratne Informacije

Kratki tekstovi

Priručnici

Alati

Bilješke s predavanja

Abstracts | Sažetci

Ostalo

Pretplata na obavijesti (mjere, edukacije, stručni tekstovi)Sadržaj i funkcionalnost Portala će se kontinuirano povećavati i modificirati.
Rezultati će biti obogaćeni stručnim tekstovima.