Mjere Registracija Doniraj BNT

Uvjeti korištenja (27.11.2020.)


1. Uvodne napomene
 1. Sadržaji domene (assesment.coach), njezinih pod-domena te povezanih servisa i aplikacija (u daljnjem tekstu: Portal) su privatno vlasništvo Autora Portala (u daljnjem tekstu: Autor), a koje Autor svojom dobrom voljom, kada to želi i na način na koji želi ustupa na korištenje drugima.
 2. Svaka osoba koja posjećuje Portal i/ili koristi neki njegov dio se smatra korisnikom Portala (u daljnjem tekstu: Korisnik).
 3. Portal se može koristiti u anonimno (u daljnjem tekstu: Anonimni Korisnik) ili djelomično anonimno (u daljnjem tekstu Prijavljeni Korisnik).
 4. Korištenje Portala se ne naplaćuje.
 5. Autora i Korisnika ne vežu ikakvi obvezni odnosi.
 6. Registracija (prijava) korisnika na Portalu je dobrovoljna i korisniku ne donosi ikakva prava.
2. Sadržaj Portala
 1. Portal ima za cilj:
  • korisniku omogućiti da se bolje upozna, sazna o sebi i drugima nešto novo i potencijalno korisno te da se pritom kada je to moguće i zabavi;
  • učiniti psihološke mjere i znanje psihologije dostupnijim;
  • razvoj znanosti i struke.
 2. Na Portalu se nalaze mjere, testovi i upitnici (u daljnjem tekstu: mjere) koje su javno dostupni ili za koje su Autor i/ili njegovi suradnici dozvolu za korištenje zatražili i dobili od njihovih autora.
 3. Korištene mjere i upitnici kojima autor nije Autor su, osim u slučaju nenamjernog propusta, primjereno referencirane.
 4. Ovaj se portal ne bavi Autorskim pravima niti se Autor Portala planira angažirati oko prosljeđivanja izvornih mjera Korisnicima. Za dozvolu korištenja i izvorni oblik mjera s ovog Portala Korisnici trebaju kontaktirati izravno njezinog autora i/ili publikaciju u kojoj je mjera objavljena (v. referenca).
 5. Većina mjera se na Portalu prikazuje u svom izvornom obliku, a neke su kombinirane u "svezak" ili "bateriju" mjera. Nije posebno naznačavano da li su uz postojeću mjeru uključene dodatne mjere i/ili pitanja. Autor se ne obvezuje da će korištene mjere koristiti u izvornom i ne promijenjenom obliku, osim ako to nije bio eksplicitni dogovor njega i autora mjera.
 6. Autor Portala zadržava pravo ograničiti Korisnicima funkcionalnost Portala kao i programski uvjetovati redoslijed i međuzavisnost rješavanja pojedinih mjera.
 7. Autor neće raditi modifikaciju sadržaja Portala i/ili mjera temeljem zahtjeva korisnika. Svi dijelovi portala se korisniku stavljaju na korištenje u onom obliku i formi u kojoj se u danom trenutku nalaze te onom korisniku koji se s tim ne slaže neka se ne koristi Portalom.
3. Preuzimanje sadržaja portala
 1. Sve informacije koje se nalaze na Portalu (osim konkretnih mjera) se mogu slobodno preuzimati i koristiti, npr. u seminarima, stručnim i znanstvenim radovima, doktorskim disertacijama itd. Uvjet za korištenje je pravilno referenciranje. Na vrhu svake stranice će biti navedeno kako se njezin sadržaj pravilno referencira. Referencu prilagodite onom stilu referenciranja koji koristite sukladno svrsi preuzimanja. Ako za tu svrhu nije predviđeno referenciranje sadržaj Portala vse ne smije kristiti ili preuzimati.
 2. Preuzimanje informacija na način da ste preuzeli neki dio sadržaja Portala i reference koji taj sadržaj uključuje te ste ih pritom naveli kao primarne, a ne kao sekundarne reference preuzete s Portala, tj. bez da ste referencirali Autora je zabranjeno.
 3. Ove Uvjete korištenja također treba adekvatno referencirati.
4. Prikupljanje i obrada prikupljenih podataka
 1. Dio mjera koje se nalaze na Portalu možete rješavati anonimno - bez kreiranja korisničkog računa (bez registracije i prijave). Autor zadržava pravo na jednostranu odluku koliko i kakav sadržaj će učiniti dostupnim Anonimnim Korisnicima.
 2. Sirove rezultate Anonimni korisnik ustupa Autoru na daljnje korištenje u znanstveno-istraživačke, stručne i ostale primjerene svrhe.
 3. Anonimni Korisnik dakle Autoru na korištenje daje rezultate ispunjavanja svih mjera koje je ispunjavao u svojstvu Anonimnog Korisnika.
 4. Kreiranje korisničkog računa Prijavljenom Korisniku omogućuje pohranu, praćenje promjena i usporedbu njegovih rezultata s najnovijim rezultatima na razini grupe ("norme").
 5. Kreiranje korisničkog računa je osobna odluka korisnika.
 6. Prijavljeni Korisnik Autoru na korištenje daje rezultate ispunjavanja svih mjera koje je ispunjavao u svojstvu Prijavljenog Korisnika.
 7. Autor vrši obradu rezultata i obrađene rezultate prikazane na razini grupe stavlja na korištenje svim korisnicima Portala i šire. Autor dakle prikupljene podatke koristi za unaprijeđenije sadržaja Portala, stručne, znanstvene i druge svrhe.
5. Pohrana i zaštita prikupljenih podataka
 1. Vode se dvije baze podataka. Baza podataka Portala (u daljnjem tekstu: baza portala) i znanstveno-istraživačka baza.
 2. Od korisnika se ne traži iznošenje imena i prezimena.
 3. Podatak koji ima najveću vjerojatnost povezivanja s Prijavljenim Korisnikom je račun njegove e-pošte. Informacija o e-pošti s kojom je Prijavljeni Korisnik registriran se NE pohranjuje u znanstveno-istraživačku bazu, ali se pohranjuje u bazu portala jer je nužna za temeljnu funkcionalnost Portala.
 4. Svi ostali osobni podatci Prijavljenih korisnika, npr. podatci o spolu, dobi, itd. su kada se spremaju u bazu portala enkriptirani. Svaki Prijavljeni Korisnik ima drugačiji (jedinstveni) enkripcijski ključ. Enkripcijskim ključem jednog Prijavljenog Korisnika nije moguće otključati podatke nekog drugog Prijavljenog Korisnika.
 5. Prijavljeni Korisnik koji nije zadovoljan Portalom može obrisati svoj račun i sve podatke pohranjene u bazu portala.
 6. Prijavljeni Korisnik ne može tražiti brisanje podataka koji se kao duplikati njegovih odgovora na mjerama koje je ispunjavao u svojstvu Prijavljenog Korisnika u svojoj anonimiziranoj formi pohranjuju u zasebnu znanstveno-istraživačku bazu. Ovo je eksplicitni dogovor Prijavljenog Korisnika i Autora: Prijavljeni Korisnik koristi Portal, a Autor koristi prikupljene i anonimizirane podatke u ranije navedene svrhe.

 7. Dvije su razine zaštite podataka pohranjenih u bazu portala:
  1. Ograničenje pristupa bazi portala, a preko nužne izrade korisničkog računa.
  2. Enkripcija podataka prilikom upisa u bazu portala, osim onih nužnih za izradu korisničkog računa (npr., adresa e-pošte) te identifikatora nužnih za međusobno povezivanje podataka Prijavljenih Korisnika i njihov povratni prikaz.
 8. Lozinka koju Prijavljeni Korisnik koristi prilikom registracije i prijave na Portal je dio ključa za enkripciju podataka prilikom njihova spremanja u bazu portala. Prijavljeni Korisnik koji zaboravi svoju lozinku, iako može obnoviti račun i postaviti novu lozinku, nakon svake promjene neće moći dobiti povratni prikaz ranije spremljenih podataka (jer su enkriptirani). Promjena lozinke će dakle dovesti do izmjene dijela ključa za enkripciju/dekripciju te će stoga svi ranije enkriptirani podatci postati neuporabljivi.

 9. Autor nije profesionalni programer. Autor općenito ne zna postoji li neki podrumski ili profesionalni haker koji se namjerio na sadržaj Portala i životna mu je svrha doći do podatka Prijavljenih Korisnika Portala. Čak i ako netko ili nešto dođe do svih podataka iz baze portala i dalje mu do puta spoznaje o tome - kojom je vrijednosti od 1 do 5 Prijavljeni Korisnik ocijenio u kojoj mjeri unosi živost u neku zabavu ili voli li više pse ili mačke - stoji jedinstveni enkripcijski ključ za svakog Prijavljenog Korisnika Portala. Autor osim mjera enkripcije koje trenutno koristi ne zna učiniti ništa više da bi zaštitio podatke korisnika.
 10. Od same baze portala je lakše "hakirati" podatke Prijavljeni Korisnik koristi prilikom prijave u Portal. Osoba s pristupom tim podatcima može na Portalu vidjeti isto što i Prijavljeni Korisnik, ali i dalje ne može vidjeti podatke ostalih Prijavljenih Korisnika. Autor isto tako ne može ući u individualne profile Prijavljenih Korisnika i ne zna što svaki individualni Prijavljeni Korisnik točno vidi. Autor tijekom korištenja portala vidi samo svoje korisničke stranice i podatke.
 11. Podatke koje ustupate Autoru portala dobrovoljno dajete na korištenje na onaj način na koji on to želi. Istovremeno struka i karijera igraju veliku ulogu u životu i osobnom identitetu Autora te bi svjesno i/ili namjerno korištenje prikupljenih podataka na neprimjeren način značilo gubitak povjerenja i kraj profesionalne karijere Autora. Nadajmo se stoga da Autor svoju karijeru voli više od neprimjerenog iznošenja prikupljenih podataka korisnika dok ispija ljetne koktele na Bora Bori.
6. Vrsta podataka koja se prikuplja
 1. S obzirom na prirodu podataka koji se prikupljaju svi se prikupljeni podatci mogu smatrati osobnim, ali ne i osobno-identifikacijskim.
 2. Prijavljeni Korisnici samostalno odgovaraju za sve podatke koje predaju tijekom korištenja Portala. Iako predajom podataka Portalu iste Prijavljeni Korisnici ne iznose javno te će se Autor potruditi da ništa od podataka koji su predani ne izađe "van" u obliku koji nije primjeren i u skladu s etičkim standardima i normama; Portalu ne predajte one podatke koje ne bi iznosili kada bi ih iznosili javno.
7. Odricanje od odgovornosti
 1. Autor portala i njegovi suradnici ne snose odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati kao rezultat korištenja Portala.
 2. Portal nema psihodijagnostičku ulogu. Rezultati ispunjavanja mjera, a koje generira Portal i koje korisnici mogu usporediti sa grupnim rezultatima ostalih korisnika te kratka teorijska i stručna objašnjenja koja će se uz njih nalaziti nemaju psihodijagnostički nego psihoedukativni karakter. Iako su Autor portala i dio njegovih suradnika licencirani psiholozi ovaj i slični portali ne predstavljaju po mišljenju Autora primjeren način obavljanja psihodijagnostike. Psihodijagnostiku obavlja licencirani psiholog u posebnim uvjetima. Psiholog ovisno o razlogu dolaska pomno planira psihaodijagnostički postupak, a koji se najčešće sastoji od kliničkog intervjua i psihološkog i/ili neuropsihološkog testiranja te rezultira pisanjem individualnog mišljenja.
Prijelazne i završne odredbe
 1. Korisnici portala nemaju pravo pritužbe na sadržaj Portala, na zahtjev promjene ili izmjene nekog od sadržaja ili funkcionalnosti Portala. Ustupanje na korištenje Portala je isključivo dobra volja Autora i prema korisnicima ga ne vežu ikakve obveze.
 2. Autor ne garantira da će Portal biti stalno dostupan.
 3. Autor ne garantira da nešto neće smrdait i slučajno obrisati podatke.
 4. Autor ne garantira da neće namjerno obrisati sve podatke.
 5. Autor samostalno programira i održava Portal – to znači da tehnička podrška ne postoji – Autor za to nema vremena.
 6. Autor je istovremeno i sam Prijavljeni Korisnik – to znači da će ako nešto trenutno ne radi onako kako bi trebalo i sam Autor to uočiti te da će ukoliko za to bude imao dovoljno znanja ispraviti dotični "bug".
 7. Autor zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez obavještavanja korisnika izmijeniti ove uvjete korištenja.
 8. Sadržaj i funkcionalnost Portala će se kontinuirano povećavati i poboljšavati.