Natrag Mjere | Testovi
UPUTE | IZJAVA O KORIŠTENJU
Sadržaj ove stranice je intelektualno, autorsko djelo, koje je sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 97/07 80/11 125/11 141/13 127/14 62/17 96/18) neotuđivo.

Autor na ovoj stranici objavljene informacije stavlja na korištenje u osobne i ne komercijalne svrhe isključivo uz pravilno navođenje izvora (referenciranje istog). Uporaba objavljenih informacija u komercijalne svrhe, kao niti bilo kojeg dijela istih, bez eksplicitne dozvole autora, nije dozvoljena. Dozvolu za korištenjem u komercijalne svrhe možete zatražiti na: bozidar.niksa.tarabic [at] gmail.com.

Konstruktivne komentare i upite također možete slati na: bozidar.niksa.tarabic [at] gmail.com , uz napomenu da je sadržaj stranice u izradi te da isti nije namijenjen kao samo-stojeći već prati ranije održana predavanja. Nemojte očekivati da će objavljene informacije služiti kao više od podsjetnika. Hvala i nadam se da će Vam sadržaj stranice biti od koristi.

NAPOMENA
Bilješke služe kao podsjetnik i ilustrativnog su karaktera. Njihov sadržaj u ovom obliku nužno ne odražava značenje koje su imale u okviru održanog predavanja. Autor ne odgovara za tumačenja treće strane.
Za preuzimanje dijelova bilješki i drugog sadržaja ove stranice korisnici su dužni referencirati autora, a za detaljnija tumačenja i kontekstualizaciju intelektualnih tvorevina (vlasništva) drugih autora pročitajte izvornu literaturu.
Ovo je radni dokument. Neke će izjave biti referencirane naknadno. Ukoliko niste sigurni je li neki dio teksta izvorna tvorevina autora ilije preuzeta (tek je treba referencirati), pošaljite upit na mail.

Vještine izlaganja [prezentacije]

Referenca: Tarabić, B. N. (2021). Vještine izlaganja [prezentacije]. Bilješke. Preuzeto -- sa https://assessment.coach/archive/lecture_2021-01-19.php.

Privremene bilješke s predavanja održanog 19.2.2021.
 • Sretno!
 • Imao/lasamsreće?
 • razinaizvedbeiznadočekivanja [metakognicija]
 • Ali,uložilismopunotruda!
 • Jelitruddovoljan?
 • Trudjenužanjealineidovoljanuvjetzauspjeh!
Čemuslužikomunikacija?(Tarabić,2019;Tarabić2020a)
 • razmjenainformacija;
 • upravljanjeljudimaidojmovima.
 • Ceremonijalnakomunikacija
 • Instrumentalnakomunikacija
 • Manipulativnakomunikacija
 • Zaštosenekibojejavnihnastupa(izlaganja)
 • Temeljnedimenzijepsihološkeprocjene(Juddetal.,2005)
 • "trema"vspanika,paničninapad,regulacija(Tarabić2020b)
 • Štoakoneštopreskočiteilikrivokažete?
 • vratiteseiizložitediokojiniste.
 • pošaljitedioizlaganjakojistepreskočili.
 • zastaniteikorigirajtese.Sviučimo!
 • Pošaljitesudionicimaporukudapoantanijeutomedasveznajunegodasuvoljninaučiti.Preuzmiteodgovornost!
 • verbalnavsneverbalnakomunikacija
Metodaizlaganja
 • izgradnja
 • (potvrđivanje)
 • oblikovanje
 • eksplicitno
 • implicitno
 • mišljenje
 • osjećaj
 • ponašanje
 • Stvaranje(dodatne)vrijednosti
 • problem,cilj,istraživačkopitanje
 • oblikovanjemisli,dolazakdorješenja
 • pripremaizlaganja
 • literatura
 • odkraja
Dijeloviizlaganja
 • Uvod
 • Upoznavanjeipregledsadržajaizlaganja

 • Razrada

 • Zaključak
 • ponavljanjeključnihporuka
 • naglašavanjeodnosaiznačenja
Oblikovanjeslajdova
 • Komeizaštoslužeslajdovi?
 • ulogaslajdova–organizacijamisli
 • iznimkesudefinicije–aliihtrebarazumjeti
 • moćianaliziratipodijelovima;
 • svakiodtihdijelovaoprimjeriti
 • naglasakjenadržanjufokusaslušatelja
 • akoizravnonedoprinosirazumijevanjuilistrukturiranju–neuključivati
 • tekstvsslike+odvajatiih
 • VAŽNEPORUKEINATPISENEPIŠITEVELIKIMSLOVIMA.
 • Važneporukeinatpisepišitemalimslovima.
 • isticanjeinformacijaoblikovanjem:"bold","italics";bojama,efektimailipauzom.
 • Zaštouopćeuvoditeinformacijekojenisubitne?
 • pitanjekreativnosti…
 • pitanjehumora…
 • smijemoseonomeštojetočno–dvorskelude,komičari
 • uključivanjeslušatelja
 • znatiikomuniciratigranicevlastitespoznaje
 • mišljenjevsčinjenice(v."brojnaistraživanja")
 • Zaštopametniljudidaju"glupe"odgovoreiliizvodenetočnezaključke?
 • Pitanjapostavljatidržećisudionikeuzoniproksimalnograzvoja(dajeinteligentniodgovormoguć)
Priručnik
Literatura
 • Judd,C.M.,James-Hawkins,L.,Yzerbyt,V.,&Kashima,Y.(2005) FundamentalDimensionsofSocialJudgment:UnderstandingtheRelationsBetweenJudgmentsofCompetenceandWarmth.JournalofPersonalityandSocialPsychology,89(6),899-913 http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.89.6.899
 • Tarabić,B.N.(2019).Tehnikeverbalneiosjetljivostnaneverbalnukomunikaciju.UVjekoslavJeleč(Ur.),4.Simpozij:"Mladiimentalnozdravlje":Slušamte(str.14).Zagreb:GradZagreb.
 • Tarabić,B.N.(2020a).Modernemetodepodučavanja.Bilješkespredavanja.
 • Tarabić,B.N.(2020b).Laičkaepidemiologija:COVID-19[Bilješke].Preuzeto19.12.2020.sahttps://detaljnije.com/COVID-19/.